Co cenisz najbardziej?

Czy zastanawiałeś się co jest dla Ciebie największą wartością? Co dla Ciebie jest ważne, co wywołuje w Tobie pozytywne emocje?

Ja tak. Osobiście najbardziej cenię wartość, jaką jest rodzina. Tak, tę pierwotną grupę społeczną, w której się wychowujemy. Czasem duża, wielopokoleniowa, czasem mała, nuklearna, a wnosi tak wiele w nasze życie i wyposaża nas w pewien bagaż doświadczeń, tradycji, obyczajów, kultury. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której każdy członek społeczeństwa uczy się przyszłego w nim funkcjonowania. To tutaj przyswaja socjalizację pierwotną, niezwykle ważną w dalszym życiu jednostki. Wchodzimy w swoje dorosłe życie z „plecakiem”, w którym mamy skrzętnie schowane, poukładane narzędzia, potrzebne do radzenia sobie w dalszym życiu, we własnych rodzinach. Rodzina to fundament, bez którego ciężko jest się wdrożyć w życie społeczności.

Ważną rolę odgrywają więzy miłości i pokrewieństwa. Są niezwykle istotne, gdyż każdy potrzebuje miłości, zrozumienia oraz co najważniejsze poczucia bezpieczeństwa w rodzinie. Członkowie rodziny kształtują w niej własny system wartości, norm i wzorów zachowania. Bez tych wartości jednostce ciężko jest się przystosować do życia w „szarej” codzienności. Bardzo ważna jest rola matki i ojca w życiu rodzinnym. To właśnie rodzice dają dzieciom oparcie i zrozumienie. Dzięki nim dom jest dla nich ostoją, wypełnioną ciepłem i miłością. W tym miejscu przytoczę znane przysłowie „wszędzie dobrze ale w domu najlepiej”, ponieważ tam gdzie są nasze korzenie czujemy się swobodnie i najbezpieczniej. Przychodzi mi jeszcze na myśl stwierdzenie, które niedawno usłyszałam w luźnej rozmowie: „O rodzinie można wiele powiedzieć, ale gdy człowiekowi dzieje się źle, zawsze najpierw idzie do rodziny”.  Jakie to prawdziwe, czyż nie?

Jakiś czas temu większą liczbę rodzin stanowiły rodziny wielodzietne tzw. tradycyjne. Życie tych rodzin opierało się głównie na tradycji wpojonej i przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Ma ona ogromne znaczenie w kształtowaniu człowieka. Rodzice powinni podtrzymywać, kultywować i przekazywać swoim dzieciom, to co otrzymali po swoich przodkach. Przykładem, który jako pierwszy przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o pielęgnowanie tradycji, jest coroczne obchodzenie świat Bożego Narodzenia, Wielkanocnych oraz innych świąt, nie tylko kościelnych ale i państwowych.
Bardzo ważną kwestią jest przekazywanie młodszym historii, informacji o przeszłości, tak aby najważniejsze wydarzenia z przeszłości nie zostały zapomniane. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli jakie wydarzenia nas ukształtowały, przez co musiały przejść wcześniejsze pokolenia, aby nam żyło się lepiej.  

Rodzi się więc we mnie pytanie: czy pomimo zmian jakie niesie nam ciągły postęp technologiczny rodzina jest nadal najważniejszą wartością dla Polaków?

Pomijając te zmiany jakie zachodzą w naszym społeczeństwie, niezmiernie cieszy mnie fakt, iż chociaż nasz styl życia ulega ciągłej zmianie, to rodzina wciąż zajmuje pierwsze miejsce wśród hierarchii wartości. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS w  lutym 2019 roku. Aż 80% Polaków oceniło szczęście rodzinne jako jedną z priorytetowych wartości w życiu codziennym. 

A dla Ciebie jaka jest najważniejsza wartość  w życiu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *